Energi och miljöpolicy

LBF är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Luleå med omnejd. Miljö- och energipolicyn är grunden i företagets energi- och miljöarbete och beskriver bolagets viljeinriktning.

För att minska verksamhetens miljöpåverkan arbetar LBF för:
– att miljö- och energiaspekten är en naturlig del i samtliga beslutsprocesser vid inköp av produkter eller tjänster.
– att minska energianvändningen systematiskt genom kontinuerlig energieffektivisering i fastigheterna.
– att fasa ut användningen av direktverkande el för uppvärmning.
– att kraven i miljö- och energilagstiftningen följs.
– att aktivt söka nya kunskaper samt ta del av nya rön i frågor som rör miljö- och energiarbetet.
– att alla hyresgäster får den information som krävs för att kunna bidra med deras del i energi- och miljöarbetet.

 TIll Hyresgästen

Du som hyresgäst kan hjälpa oss i vårt energi- och miljöarbete genom att:
– Källsortera noggrant
– Vara noga med att ytterdörren till fastigheten är stängd vintertid
– Använda motorvärmarestolpen med förnuft – planera din avfärd
– Diska i balja istället för under rinnande kran
– Köra fulla tvättmaskiner
– Släcka takbelysningen om rörelsevakt saknas, i t.ex tvättstuga, förråd och torkrum, efter användning.

// LBF Luleå Bostad & Förvaltning AB

Lediga objekt

Se alla våra lediga bostäder, lokaler och kontor i Luleå

Lediga objekt

Se alla våra lediga bostäder, lokaler och kontor i Luleå

LBF Luleå Bostad & Förvaltning AB

Kungsgatan 8B
972 34 Luleå